Q-SOURCE Logo

Q-SOURCE FMEA - Modernt, Smart, Produktivt

Flöde

Q-SOURCE FMEA handlar om att undvika fel. Ju viktigare det är att undvika fel i verksamheten, desto mer nytta gör Q-SOURCE FMEA. Undvikande av "rätt" fel kan vara ovärderligt för verksamhetens konkurrenskraft, säkerhet och prestation. Samtidigt vet de flesta som arbetat med riskanalys, att det kan vara en utmanande uppgift. Med Q-SOURCE FMEA bibehålls fokus på målet, metoden blir enhetlig och avtrycket i verksamheten blir det centrala. Modern uppbyggnad förenklar arbetet och smarta funktioner gör det enkelt att kombinera generiskt med produktspecifikt. Q-SOURCE FMEA kan knyta ihop hela kedjan från krav till operativa kontrollinstruktioner, via länkade risker och åtärder. Allt med minimal administration och utan dokumenthanterande. Unik funtionalitet gör det möjligt att direkt från riskanalysen generera tex styrplaner, testplaner och operativa kontrollinstruktioner. Q-SOURCE FMEA sover aldrig, utan bevakar och påminner automatiskt om öppna åtgärder som bör slutföras.


Flöde Q-SOURCE FMEA har fokus på avtrycket i verksamheten. Verktyget har utvecklats för att bidra till en produktiv kvalitetssäkring, där riskanalys används som grundläggande metod. Tonvikt är lagd på att omvandla slutsatserna från riskanalysen till kvalitetssäkrande åtgärder och styrmedel som är operativt användbara. Fokuset på resultat och output leder och förenklar analysarbetet genom ett stadigvarande sikte på målet - kvalitetsavtrycket i verksamheten.
Verktygets filosofi är enkel: Riskanalysarbetet skall generera produktiv kvalitetsstyrning, med så få och enkla handgrepp som möjligt.


Q-SOURCE FMEA är ett enkelt men komplett verktyg. Konfigurerbar riskanalys. Integrerad åtgärdshantering. Integrerad styrplan. Automatiskt genererade underlag för tex utvärdering/testning/kvalitetsstyrning. Stöd för återmatning/spårning av kvalitetsutfall. Inriktningen på enkelhet och resultat gör verktyget användbart i de flesta tillämpningar; utveckling av en produkt eller process, löpande tillverkning, utvärdering & testning, kritisk drift, förebyggande av skaderisker, förbättrande av arbetsmiljö eller styrning av miljöpåverkan. Ingen specialistroll krävs för att hantera verktyget som användare.


Q-SOURCE FMEA följer en standardiserad metod för riskanalys. Verktyget följer den standardiserade metod som finns publicerad av bla AIAG och VDA. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), på svenska ungefär feltillståndsanalys, är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.


Q-SOURCE FMEA är inriktat på att "göra verkstad". Att få ut så mycket som möjligt operativt av det arbete som läggs ner. Att stötta med en röd tråd. Att samla kunskapen och standardisera. Att förenkla, hålla ordning och fokusera på resultatet. Att reducera antalet nödvändiga handgrepp. Att påminna automatiskt. Att återanvända generella delar. Att bara behöva skriva en sak en gång, på ett ställe. Att slippa hantera utgåvor. Att alltid arbeta med det senaste. Att enkelt generera olika rapporter. Att från analysen automatiskt kunna skapa checklistor och underlag för utvärdering, testning och styrning. Att dela med sig under kontrollerade former. Att skapa en central för samlad kunskap och gjorda erfarenheter ("lessons learned"). Produktiv riskanalys helt enkelt.


Q-Source FMEA är All Inklusive. Ingen installation. Inget underhåll. Alltid senaste versionen. Inget strul. Säkert. Kundseparerad driftsmiljö. Kräver endast webbläsare och internetanslutning. Underhåll, backup och support ingår i tjänsten. Mycket konkurrenskraftig prissättning.

Funktionsöversikt

Funktioner

Riskanalys. Kravhantering. Riskanalys, poängsättning och rankning enligt FMEA metoden. Rankningstabeller. Utgå från feltillståndsnivå eller orsaksnivå. Revisionshistorik. Uppföljning topprisker, S/O/D/RPN-filter, grafisk översikt.
Åtgärdshantering. Åtgärder definieras med ansvarig och deadline. Progress följs och noteras. Prognos på riskreduktion. E-post notifiering och påminnelser. Historik på riskutveckling. Uppföljning åtgärdsstatus.
Kvalitetsstyrning projektfas. Definition av tex utredning/analys, testfall, verifieringsfall och valideringsfall. Automatisk generering av motsvarande plan & rapport, såsom utredningsplan, verifieringsplan och valideringsplan.
Kvalitetsstyrning löpande verksamhet. Definition av tex tillverkningskontroller, -styrmedel, uppmätning, provning, underhåll. Automatisk generering av motsvarande plan & rapport, såsom kontroll/styrplan, uppmätningsschema, provschema, underhållsplan.
Strukturering och återanvändning. Generella riskanalyser med specifika dedicerade delar. Obegränsad gruppering av riskanalyser. Mallar och Master. Koppla risker. Länka krav. Dela riskanalyser inom grupp/koncern.
Rapportgenerering. Inbyggd rapportgenerator. Flera standardformat. Styrplan/Kontrollplan. Checklistebaserad plan och -rapport. Kontrollkort. Signeringslistegenerator. Samtliga rapporter på enskild FMEA-nivå och grupperad nivå. Skärmvy, PDF, MS-Word/MS-Excel kompatibelt.
Ägarskap och Användbarhet. Personkonton med rättighetshantering. Personligt FMEA-ägarskap. Min sida. Medförfattarhantering. Ändringsprenumerationer. Dubbelt språkstöd. Tidzoner.


Riskanalys

Riskanalys

Q-SOURCE FMEA följer den standardiserade metoden att utföra riskanalys, definierad enligt FMEA-metoden. Verktyget har en okomplicerat arbetsyta och ett antal funktioner för att undvika dubbelarbete. Arbetsytan är helt fristående från olika rapportformat, vilket bibehåller fokus på riskanalysen och målet; operativ kvalitetsstyrning.
Läs mer »


Åtgärdshantering

Åtgärdshantering

När en risk är för hög, är en god reaktion att initiera en riskreducerande ågärd. Q-SOURCE FMEA innehåller ett enkelt och komplett stöd för åtgärdshantering, helt integrerad i riskanalysen.
Läs mer »


Kvalitetstyrning projektfas

Kvalitetstyrning projektfas

Q-SOURCE FMEA har ett helt integrerat stöd för att definiera kontroller och styrmedel. Under projektfas kan detta användas till att bygga upp olika planer för verifiering och validering. Exempel kan vara granskningar, utfallsprovning, uppmätningar, produktvalidering, miljötester.
Läs mer »


Kvalitetstyrning löpande verksamhet

Förbyggande av fel

Q-SOURCE FMEA använder ett helt integrerat stöd för att definiera kontroller och styrmedel. Från dessa genereras operativa styrplaner, färdiga att använda i löpande verksamhet. Dessa benämns kontrollkort, och skapar länken mellan riskanalysen och den operativa kvalitetsstyrningen.
Läs mer »


Strukturering och återanvändning

Strukturering

Q-SOURCE FMEA har genomgripande stöd för att skapa en effektiv och återanvändbar struktur av riskanalyser. Grunden är den enskilda riskanalysen. Den bildar en modul som kan ingå i obegränsat antal överordnade grupper. Varje modul - riskanalys - kan göras generisk, och kan också innehålla specifika delar.
Läs mer »


Rapportgenerering

Rapporter

Q-SOURCE FMEA har en okomplicerad och kraftfull rapportgenerator för utskrift av en mängd olika rapporter. Samtliga rapporter kan skapas på såväl modulnivå (enskild riskanalys) som på grupperad nivå. Formaten som stöds är PDF, MS-Word, MS-Excel och snabbutskrift på skärm.
Läs mer »


Ägarskap och Användbarhet

Ägarskap

Q-SOURCE FMEA har personligt login med lösenord och Min Sida för en personlig sammanställning av mina riskanalyser, mina grupper, mina krav och mina åtgärder. I tillägg till det personliga ägarskapet finns rättighetshanterat medförfattarskap för både modul och grupp. Rollhanteringen omfattar sysAdmin, ägare, medförfattare och gäst.
Läs mer »


Skärmbilder

Personlig startsida Vyer Grupper Gruppens innehåll FMEA FMEA egenskaper Revisionskommentarer FMEA Matris Kontroll Åtgärd RPN Statistik Kravlänkning Sök Rapporter Hjälp

Nedladdningar


LänkarProduktivt FMEA verktyg för riskbaserad kvalitetsstyrning.